BouleApp blir gratis!

Idag så släpps en ny version av BouleApp. Det är inte så stor skillnad mot tidigare version dock. Någon buggrättning och ändringar i menyerna är vad som är ändrat.

Den stora skillnaden är dock att man från och med nu inte behöver någon upplåsningskod för att använda programmet.

Det är lite mer förändringar på gång men när de kommer ut är lite oklart. När tid finns helt enkelt.

Installationsprogrammet är skannat online med ett verktyg som använder 40 olika antivirusprogram. Ett, som jag aldrig hört talas om, rapporterade virus de övriga 39, betydligt mer kända, rapporterade inget virus. Anledningen till att webbläsaren och vissa antivirusprogram rapporterar risk med programmet är för att det inte är digitalt signerat. En signeringsnyckel kostar flera tusen kronor vilket jag helt enkelt inte är beredd att betala.

BouleApp 3.0 Uppdatering 305 är släppt

Nu finns en uppdaterad version av BouleApp 3.0 ute.

Det som har ändrats i denna version är att man alltid får ut placeringarna från den senast spelade omgången i Monrad om man inte har framme någon specifik omgång i Grundspelet.

Om man har framme en omgång i Grundspelet och den omgången ska börja spelas och man väljer att visa eller skriva ut Resultat från grundspelet så visas placeringarna inför den omgång som ska börja spelas. Om man däremot har framme en omgång i Grundspelet där alla matcher är färdigspelade och väljer att visa eller skriva ut Resultat från grundspelet så visas alla placeringar t.o.m. den omgång som man har framme.

 

Uppdatering av BouleApp

En viktig uppdatering av BouleApp 3.0 är släppt!

Det är en allvarlig bugg i lottningen av pooler och gruppspel som gör att lag från samma klubb ibland hamnar i samma pool eller grupp fastän klubben inte har med fler lag än det finns pooler eller grupper i tävlingen. Denna bugg finns även med i BouleApp 2.0.

Starta BouleApp 3.0, i övre menyn välj Uppdateringar och sedan Sök ny version.

Efter att uppdateringen är gjort ska versionen vara BouleApp 3.0 (304). Gå på menyn Hjälp->Om… för att kontrollera.

Mer info kring buggen:
Det finns en inbyggd efterkontroll i BouleApp som rättar till eventuella fel i lottningen efter att lottningen är gjord. Denna efterkontroll rättar i de allra flesta fallen till de fel som buggen i gjort i lottningen och lottningsfelen uppstår inte. Ibland är dock lottningsfelen så många eller komplicerade så att efterkontrollen inte kan lösa dem och släpper igenom lottningen.

Uppdatering 2 av BouleApp 3.0

En uppdaterad version av BouleApp 3.0 har släppts.

Efter att kravet på Excel togs bort använder BouleApp en annan komponent för att skapa Excel-filer. Det har visat sig att den inte riktigt funkar så bra i alla lägen vilket gör att man ibland inte får ut hela slutspelet.

Starta BouleApp 3.0, i övre menyn välj Uppdateringar och sedan Sök ny version.

Du kommer behöva ange användarnamn och upplåsningskoden.

BouleApp 3.0 uppdaterad

En uppdaterad version finns nu för BouleApp 3.0.

Flera användare rapporterade problem med lottning av omgång 2 i Monrad och en rättning har gjorts.

För att hämta den nya versionen:
Starta BouleApp 3.0, i övre menyn välj Uppdateringar och sedan sök ny version.

BouleApp 3.0 är äntligen här!

Idag lanseras den nya BouleApp 3.0!

Nytt för denna version är:

 1. Förbättrad lottningsalgoritm.
 2. Man kan ha flera olika databaser vilket underlättar ifall man arrangerar SBF-tävlingar men även för PRO eller SPF.
 3. Man kan bestämma var alla dokument som BouleApp skapar ska lagras.
 4. Kravet på att ha Microsoft Office Excel är borta.
 5. BouleApp kan skapa resultatlistor som kan laddas upp på SBF Online när man skapar tävlingsrapporter så man slipper att manuellt mata in alla licensnummer.
 6. En avsevärd förbättring vad gäller hantering av Poolspel där det inte längre går att fylla i saker i fel ordning så att lagförflyttningar uteblir. Det har hänt ofta!
 7. Namnsättning av banor ifall man har sponsornamn på banorna. Internt kommer de fortfarande ha nummer men på utskrifterna översätts det till ett namn.
 8. Förbättrade utskrifter så att det går lättare att följa raderna. Samt att omgång syns på Monradutskrifterna.
 9. Möjlighet att ta bort ett felaktigt skapat slutspel i Monrad.
 10. I Monrad kan man få BouleApp att automatiskt dela ut två matcher per bana.
 11. M.m.

Läs mer här

Ny version av av BouleApp till hösten 2013

En ny version av BouleApp var planerad till slutet av januari men lanseringen är uppskjuten till hösten 2013.

Nyheterna är bland annat:
Kravet på Microsoft Excel är borta. Det går bra med vilket Excel-program som helst.
Automatisk generering av resultatlista för uppladdning till SBF Online.
Bättre kontroller vid inmatning av resultat vid poolspel så att man inte kan göra fel.
Möjlighet att döpa banor. T.ex. kan man sätta att bana 1 ska heta ResultIT vilket då syns på utskrifterna.