BouleApp 3.0 Uppdatering 305 är släppt

Nu finns en uppdaterad version av BouleApp 3.0 ute.

Det som har ändrats i denna version är att man alltid får ut placeringarna från den senast spelade omgången i Monrad om man inte har framme någon specifik omgång i Grundspelet.

Om man har framme en omgång i Grundspelet och den omgången ska börja spelas och man väljer att visa eller skriva ut Resultat från grundspelet så visas placeringarna inför den omgång som ska börja spelas. Om man däremot har framme en omgång i Grundspelet där alla matcher är färdigspelade och väljer att visa eller skriva ut Resultat från grundspelet så visas alla placeringar t.o.m. den omgång som man har framme.