ResultIT utökar sin verksamhet

Från och med den 1 mars kommer ResultIT att börja bedriva konsultverksamhet på heltid.

Åtaganden inom bouleverksamheten kommer dock att vara oförändrad.