Uppdatering av BouleApp

En viktig uppdatering av BouleApp 3.0 är släppt!

Det är en allvarlig bugg i lottningen av pooler och gruppspel som gör att lag från samma klubb ibland hamnar i samma pool eller grupp fastän klubben inte har med fler lag än det finns pooler eller grupper i tävlingen. Denna bugg finns även med i BouleApp 2.0.

Starta BouleApp 3.0, i övre menyn välj Uppdateringar och sedan Sök ny version.

Efter att uppdateringen är gjort ska versionen vara BouleApp 3.0 (304). Gå på menyn Hjälp->Om… för att kontrollera.

Mer info kring buggen:
Det finns en inbyggd efterkontroll i BouleApp som rättar till eventuella fel i lottningen efter att lottningen är gjord. Denna efterkontroll rättar i de allra flesta fallen till de fel som buggen i gjort i lottningen och lottningsfelen uppstår inte. Ibland är dock lottningsfelen så många eller komplicerade så att efterkontrollen inte kan lösa dem och släpper igenom lottningen.